Historia sopockich konferencji

 

W 2021 r. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego dołączył do grona jednego z organizatorów cyklicznych konferencji naukowych EuroTrans, odbywających się w Szczecinie i w Warszawie a od 2022 r. także i w Sopocie.

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro-Trans 2021  odbyła się w dniach 20-21 września 2021 r. w Warszawie, w systemie hybrydowym. Głównym tematem przewodnim wydarzenia będzie problematyka „Green Finance for Brownfield Transport Sector Transformation”.

Konferencja EuroTrans jest kontynuacją sopockich spotkań (TranSopot, GlobMar i Modelowanie procesów logistycznych), organizowanych od 1992 r., poświęconych kierunkom rozwoju sektora transportu, których celem jest wymiana poglądów i dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju transportu, upowszechnianie wyników badań własnych oraz dyskusja nad nowymi kierunkami badawczymi oraz integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych z branży transportu, spedycji i logistyki (TSL).

 

 

TranSopot

 

 

 

 GlobMar

  

 Modelowanie procesów
i systemów logistycznych