Komitet Sterujący

Skład Komitetu Sterującego konferencji Euro-Trans 2022
 
Przewodniczący Komitetu Sterującego:
Dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG

 

Dr hab. Monika Bąk, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Marzena Cichosz, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Dr hab. Ernest  Czermański, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Wojciech Drożdż, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. Bartosz Grucza, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Barbara Pawłowska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Michał  Pluciński, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr  Agnieszka  Ważna, Uniwersytet Gdański