O konferencji

Szanowni Państwo, 
 

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego 
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 

 
  
mają przyjemność poinformować Państwa o tematyce i terminie  
XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Euro-Trans 2022  


"Transport and Logistics Towards a Blue Economy and Green Transition"


która odbędzie się w dniach 19-20 września 2022 r.  W 2021 r. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego dołączył do grona współgospodarzy konferencji Euro-Trans. Ambicją organizatorów jest stworzenie dużej międzynarodowej konferencji, która będzie gromadziła wybitnych naukowców i przedstawicieli biznesu i instytucji publicznych z kraju i zagranicy. Jednocześnie stanie się ona platformą wymiany najnowszej wiedzy i dyskusji w zakresie funkcjonowania sektorów transportu, mobilności i logistyki. Problemy prezentowane podczas dotychczasowych konferencji Euro-Trans skupiały się na kluczowych zagadnieniach dla gospodarki europejskiej, a wnioski z dyskusji były impulsem do wdrażania nowoczesnych rozwiązań w sektorze TSL.
 
Konferencja rotacyjnie odbywa się w trzech największych ośrodkach akademickich reprezentujących klasyczną szkołę ekonomiki transportu i logistyki - w Warszawie, Sopocie i Szczecinie. Oprócz naukowców pochodzących z kraju, jak i zagranicy, w tym wyjątkowym spotkaniu uczestniczą także przedstawiciele biznesu oraz instytucji publicznych. Taka formuła zapewnia cykliczność spotkań, ale i możliwość kontynuacji wątków omawianych na poprzednich spotkaniach. Wymiana poglądów, doświadczeń, integracja środowisk ma kluczowe znaczenie podczas prowadzenia badań naukowych, a następnie publikowania wyników w prestiżowych wydawnictwach.
 
We wrześniu 2022 r. konferencja zostanie zorganizowana w Sopocie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Dotychczas ośrodek sopocki znany był jako organizator kilku konferencji o pokrewnym charakterze odbywających się w różnym czasie, o wyraźnym sprofilowaniu wybranych segmentów TSL. Uwzględniając zróżnicowanie zakresu badawczego tzw. sopockiej szkoły ekonomiki transportu i logistyki, postanowiliśmy w ramach wspólnej międzynarodowej konferencji EuroTrans zaproponować kontynuację poprzednich wydarzeń i zaprosić uczestników dotychczasowych konferencji, które odbywały się na Wydziale Ekonomicznym:

  • TranSopot – Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku (konferencje mające swoją genezę w 1992 r.),
  • GlobMar – Global Maritime Conference (międzynarodowe forum dla specjalistów reprezentujących środowiska nauki, biznesu oraz instytucje publiczne, poświęcone zaprezentowaniu najnowszych wyników badań w obszarze gospodarki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zagadnień związanych z żeglugą, portami morskimi i administracją publiczną),
  • Modelowanie procesów i systemów logistycznych (prezentacja logistycznych metod i narzędzi zwiększania efektywności działalności usługowej, handlowej oraz produkcyjnej).  


Konferencja Euro-Trans 2022 zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej, a obrady będą prowadzone w języku angielskim. Przygotowujemy się, aby gościć w Sopocie przedstawicieli wszystkich sektorów związanych z transportem, mobilnością, logistyką oraz gospodarką morską. Mamy jednak świadomość, że liczba uczestników stacjonarnych będzie zależała od sytuacji sanitarnej w Polsce i w innych krajach.  
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, abyście Państwo już dziś uwzględnili w Waszych kalendarzach termin Konferencji Euro-Trans 2022. O szczegółach wydarzenia, programie oraz warunkach aktywnego uczestnictwa będziemy Państwa sukcesywnie informować.  

Liczymy na spotkanie w Sopocie we wrześniu 2022 roku!