Opłata konferencyjna

Opłata za stacjonarny udział w konferencji wynosi 500 zł (200 zł za udział on-line) dla wszystkich uczestników i nie obejmuje ona zakwaterowania oraz dojazdu do miejsca obrad. Prosimy o wpłaty do 31 sierpnia 2022 r.

 

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV ul. Kołobrzeska 43,

Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415, 

Tytuł przelewu:  KE0B-22, imię i nazwisko uczestnika konferencji

 

Przy wpłatach zagranicznych prosimy podać następujące dane:    

Swift: PKOPPLPW

IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł przelewu:  KE0B-22, imię i nazwisko uczestnika konferencji