Komitet Organizacyjny

Skład Komitetu Organizacyjnego konferencji Euro-Trans 2022

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Dr Agnieszka Ważna, Uniwersytet Gdański

 

Dr Małgorzata Bielenia, Uniwersytet Gdański

Dr Adam Borodo, Uniwersytet Gdański

Dr Agnieszka Gozdek, Uniwersytet Szczeciński

Dr. Aleksandra Gus-Puszczewicz, Uniwersytet Gdański

Dr Leszek Reszka, Uniwersytet Gdański

Mgr Patryk Wierzbowski, Uniwersytet Gdański

Dr Paweł Zagrajek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Jakub Zawieska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz, Uniwersytet Szczeciński