Obszary problemowe

Tematem przewodnim Konferencji Euro-Trans 2022 jest “Transport and Logistics Towards a Blue Economy and Green Transition”. Przesłanką do podjęcia dyskusji podczas konferencji są problemy:

  • zrównoważonej mobilności,
  • europejskiego pakietu Fit for 55,
  • efektywnego wykorzystania zasobów i środków transportowych,
  • ścieżek zazielenienia transportu i poprawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw transportowych,
  • wyzwań i potencjału rozwoju gospodarki morskiej w Nowym Zielonym Ładzie,
  • optymalizacji procesów i systemów logistycznych,
  • rozwoju logistyki off-shore.