Kontakt

Kontakt:

WYDZIAŁ EKONOMICZNY Uniwersytet Gdański
Sekretariat  Katedr Transportu i Logistyki  
ul. Armii Krajowej 119/121
81– 824 Sopot
Tel. +48 58 523 1345
email: eurotrans@ug.edu.pl

 

 

Przewodniczący Komitetu Sterującego - Dariusz Tłoczyński
dariusz.tloczynski@ug.edu.pl

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego - Monika Bąk
monika.bak@ug.edu.pl

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - Agnieszka Ważna

agnieszka.wazna@ug.edu.pl