Publikacje

 

 

Zapraszamy Państwa do opublikowania artykułów naukowych w jednym z czasopism naukowych:

 
 
a. Applied Sciences – 100 pkt, ok. 10 artykułów, odpłatność według zasad MDPI (ok. 1.800 CHF), artykuł w języku angielskim
 
 
 
b. Scientific Journals of the Maritime Univesity of Szczecin - 70 pkt, ok. 6-8 artykułów, odpłatność wg zasad Wydawnictwa, (ok. 1.000 PLN), artykuł w języku angielskim
 
 
 
 
 
c. Journal of Management and Financial Sciences (SGH) – 40 punktów, artykuły w języku angielskim
 
 
 
d. „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" (SGH) – 40 punktów, artykuły w języku polskim
 
 
 
 
 
e. Współczesna Gospodarka (on-line) - 40 pkt, nie ma limitu zgłoszonych artykułów, publikacja bezpłatna, artykuł w języku angielskim lub polskim
 
 
 
f. International Business and Global Economy (IBAGE) (numer dedykowany doktorantom) – 20 pkt, nie ma limitu zgłoszonych artykułów, publikacja bezpłatna, artykuł w języku angielskim
 
 
 
 
g. Energies – 140 pkt, odpłatność według zasad MDPI (ok. 1.800 CHF), artykuł w języku angielskim
 
 
Zgłoszenia publikacyjne powinny zawierać:
  • Tytuł wystąpienia,
  • Abstrakt do 1000 znaków ze spacjami,
  • Preferowany tytuł czasopisma,
  • Dane autora/ów wraz z afiliacją z podaniem adresu mailowego autora korespondencyjnego.
 
Termin nadsyłania abstraktów do 30 czerwca 2022 r, na adres: eurotrans@ug.edu.pl
Abstrakty, które uzyskają akceptację ze strony przedstawicieli Komitetu Naukowego zostaną przekazane do preferowanego czasopisma.
W przypadku negatywnej rekomendacji przedstawicieli Komitetu Naukowego organizatorzy konferencji będą się indywidualnie kontaktować z autorem korespondencyjnym.
 
 
Termin nadsyłania artykułów w oparciu o wymogi redakcyjne czasopisma upływa 31 sierpnia 2022 r.
Gotowe artykuły proszę wysłać na adres konferencji oraz na adres editorce@ug.edu.pl – w przypadku czasopisma Współczesna Gospodarka.